Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

λίγα λόγια για τη συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με τη δημοσιοποίηση των έργων της, η κάθε ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να κάνει γνωστή τη δική της οπτική, ενημερώνοντας αλλά και προκαλώντας παράλληλα την ευρύτερη κοινότητα να προσεγγίσει μέσα απ΄αυτή την οπτική την πραγματικότητα.

Έχει όμως εξίσου ενδιαφέρον να αντιληφθούμε, πώς η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει -μέσα από στερεότυπα κυρίως- τους "διαφορετικούς", ή αλλοιώς αυτούς που παρεκλίνουν από τους μέσους όρους.

Γι αυτό, ο σχεδιασμός των δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Διαπολιτισμικοί Διάλογοι, προβλέπει το σχεδιασμό και διοργάνωση καλλιτεχνικού διάλογου μεταξύ μελών της εκάστοτε ομάδας που συμμετέχει σ αυτό και ατόμων ή ομάδων της ευρύτερης κοινότητας. Οι τελευταίοι καλούνται να αποτυπώσουν καλλιτεχνικα απόψεις και συναισθήματα που τους προκαλεί, η κάθε ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, την οποία και προσεγγίζουν μέσα από τα έργα που δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος. (Μέχρι σήμερα οι ομάδες αυτές είναι δύο: Τσιγγάνοι και Κωφοί).

Τα έργα που προκύπτουν απ αυτό το διάλογο, έχει σχεδιαστεί να δημοσιοποιούνται.
Έτσι ώστε, ο επισκέπτης της έκθεσης, πέρα από την ενημέρωσή του για τη μειονότητα (ενημέρωση που γίνεται μέσα από έργα και το σχολιασμό των ίδιων των μελών της ομάδας αυτής) να έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί επίσης κρατούσες απόψεις - φορέας των οποίων είναι συχνά και ο ίδιος- για τους "παρεκκλίνοντες". Απόψεις που συνήθως δεν είναι τίποτε άλλο από προκαταλήψεις που συχνά μεταφράζονται σε διακρίσεις και ρατσισμό.

Στο πλαίσιο αυτού του ιδιότυπου διαλόγου και επειδή πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, λόγω επαγγέλματος, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και είναι οι πιο κατάλληλοι αγωγοί να προωθήσουν στο μαθητικό πληθυσμό
την κατανόηση του διαφορετικού,
την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και
την καταπολέμηση του ρατσισμού,
επιδιώξαμε τη συνεργασία με Τμήματα Εκπαίδευσης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα, με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική ηλικία, Διδακτική της Τέχνης (ΕΕΔΙΠ Ουρανία Κούβου) και με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,Τμήμα Ιστορίας & Θεωρίας της Τέχνης, Μάθημα Διδακτική της Τέχνης, (Επίκουρη Καθηγήτρια Τ. Σάλλα).

Αναλυτικότερα, δόθηκε σε φοιτητές των παραπάνω τμημάτων το πρωτογενές υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πειράματος : Τσιγγάνοι - Διαπολιτισμικοί Διάλογοι (φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ) και τους ζητήθηκε να αποτυπώσουν εικαστικά και όχι μόνο, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που το υλικό αυτό τους δημιουργεί.

Τα προϊόντα αυτού του Καλλιτεχνικού Διαπολιτισμικού Διαλόγου (δουλειά Τσιγγάνων, δουλειά φοιτητών), παρουσιάστηκαν από κοινού στην Αθήνα, στην έκθεση "eyes + I ", η οποία έγινε από 28 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2008, στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (ΓΚΑΖΙ) του Δήμου Αθηναίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: