Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

μεταμορφώσεις : πληροφορίες για το πρόγραμμα "καταγράφω την πραγματικότητά μου"

Σπάνια δίνεται η δυνατότητα σε «μειονοτικούς» πληθυσμούς (αυτούς δηλαδή που διαφέρουν από τις πλειοψηφίες λόγω συμπεριφοράς, πολιτισμικών ή σωματικών χαρακτηριστικών τους) να μιλήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους:
Για τον τρόπο δηλαδή που αντιλαμβάνονται και ζουν τη ζωή τους.
Συνήθως η εικόνα που έχουμε γι αυτούς, σχηματίζεται μέσα από περιγραφές παρατηρητών, που προβάλουν και αποτυπώνουν σ αυτήν, δικές τους αντιλήψεις και στερεότυπα.
Με το πρόγραμμα «Διαπολιτισμικοί διάλογοι: Καταγράφω την πραγματικότητά μου», επιχειρείται να δοθεί η δυνατότητα σ΄αυτές τις ομάδες να καταγράψουν οι ίδιες τη δική τους οπτική για τη ζωή και για την ομάδα τους.
Σ' αυτό το ιστολόγιο επιχειρούμε να περιγράψουμε την πειραματική αυτή προσπάθεια, βήμα – βήμα καθώς εξελίσσεται.Το πρόγραμμα γίνεται με τη σύμπραξη Ιδιωτικών Φορέων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός σύγχρονου πλαισίου επικοινωνίας με το διαφορετικό και στη διαμόρφωση ενός επικοινωνιακού εργαλείου που θα επιτρέπει στις μειονοτικές ομάδες να επικοινωνούν και να σχετίζονται ισότιμα με την πλειοψηφία, χωρίς να χάνουν την ιδιαιτερότητά τους και χωρίς να ενσωματώνονται οργανικά σε ένα ομογενοποιημένο κοινωνικό σύνολο (ενότητα εν τη ποικιλία).

Στη βάση της ισοτιμίας των αφηγήσεων στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε "διαφορετικούς" να καταγράψουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητα. Αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες και την Τέχνη, που αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία και ένα ιδιαίτερα ισχυρό μέσο επαφής και επικοινωνίας -ιδιαίτερα μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Βασική θεωρητική υπόθεση του προγράμματος είναι ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο, είναι συνάρτηση των φυσικών και πολιτισμικών δεδομένων μας και των προσωπικών βιωμάτων μας.
Ό,τι δηλαδή προσλαμβάνουμε, θεωρούμε πως δεν περιγράφει μια αντικειμενική πραγματικότητα αλλά τη δική μας οπτική γι αυτή την πραγματικότητα.
Η υπόθεση αυτή δεν αμφισβητεί την ύπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας ή αλήθειας, απλά επισημαίνει τις περιορισμένες φυσικές δυνατότητές μας να την αντιληφθούμε.
.........................................................
.........................................................
HOME PAGE (click)

Δεν υπάρχουν σχόλια: